16 desember 2012
Kategori:
Blogg
Kommentarer 0

Forbedringer i versjon 0.5.5

Forbedringer Faktura, fakturautkast, kunde og produkt – Mulighet for melding per faktura/utkast/kunde/produkt (legge inn, endre, slette) Mindre forbedringer Forbedret utskriftsvennlighet Produktoversikt – Lagt til kolonne for enhet Produktsalgsrapport – Standard er satt til tomt dato-felt hvis man går rett til rapport Produktsalgsrapport – Filtrering på produkt og summering av kolonner Fakturaopprettelse – «Hvis kontant-faktura: registrer […]


29 september 2012
Kategori:
Blogg
Kommentarer 0

Første release – versjon 0.5

Vår første release er ute, versjon 0.5. Versjonen inneholder funksjoner som produktmodul, fakturamodul, kundemodul. Inni kundemodulen har vi blant annet laget spennende funksjonalitet med arvbare innstillinger.