15 juli 2014
Kategori:
Artikler
Kommentarer 0

Kort innføring i merverdiavgift

Merverdiavgift er en avgift som staten krever inn på kjøp og salg(omsetning) av varer og tjenester. Avgiften legges til den prisen som selger krever for varen eller tjenester. Inntektene til Staten fra merverdiavgiften anslås til i overkant av 205 mrd. kroner i 2010. Merverdiavgift er en av de mest innbringende inntektene for Staten. Denne artikkelen […]


16 februar 2014
Kategori:
Blogg
Kommentarer 0

Ny versjon 0.7.2

Det ble en til versjon for 1.0, versjon 0.7.2 er sluppet. Det jobbes med nå med med versjon 1.0 som vil være vår første offentlige versjon av fakturaprogrammet. Følg med! Denne versjonen har flere små forbedringer. Blant annet ny visning av fakturalister. Også forbedret innbetalingsmodulen til å kunne ta negative nummer (typisk korrigering av feilregistrering) […]