15 juli 2014
Kategori:
Artikler
Kommentarer 0

Kort innføring i merverdiavgift

Merverdiavgift er en avgift som staten krever inn på kjøp og salg(omsetning) av varer og tjenester. Avgiften legges til den prisen som selger krever for varen eller tjenester. Inntektene til Staten fra merverdiavgiften anslås til i overkant av 205 mrd. kroner i 2010. Merverdiavgift er en av de mest innbringende inntektene for Staten. Denne artikkelen […]