3 januar 2014
Kategori:
Artikler
Kommentarer 0

Betalingsoppfølging

Betalingsoppfølging er et viktig ledd i salgsrutinene i et hvert foretak. Den kan ha følgende rekkefølge; kredittvurdering, salg og innbetaling. Dessverre i noen tilfeller uteblir betalingen, og tiltak må iverksettes. Rutinen kan da for eksempel fortsette med betalingspåminnelse, purring, varsel om inkasso og inkasso. I denne artikkelen vi se på de ulike leddene i rutinene […]