1 august 2014
Kategori:
Artikler
Kommentarer 1

Feilfakturering/kreditnota

En kreditnota er i følge ordboka et bevis på at en kunde har et visst beløp til gode. Selger utsteder en kreditnota dersom det er en feil på en faktura. Feilen kan være at varen har mangler, har feil pris, feil mengde eller lignende. Denne artikkelen vil ta for seg lovkrav, utseende, når en skal/kan […]