Recondo.no drives av Recondo Nettsystemer DA, organisasjonsnummer 994 944 436. Utviklingen av Recondo – online fakturasystem ble startet sommeren 2008. Det nettbaserte fakturasystemet utvikles av Hallvard Nygård (systemutvikler/frontend-utvikler) og Nils Ove M. Nygård (registrert revisor). Systemet utvikles i PHP og benytter MySql-databaser. Målet for Recondo fakturasystem er å lage enkelt og brukervennlig system, som skal være så enkelt at vår far/mor raskt skal kunne sette seg inn i og bruke det.

Hvorfor Recondo.no? Domenenavnet er det latinske navnet for forretning/lagre (bygge seg et lager). Det passer sammen med online fakturasystem, hvor en driver forretning og forhåpentligvis bygger seg opp et lager av penger.

Recondo drar nytte av flere prosjekter med åpen kildekode: