1 august 2014
Kategori:
Artikler
Kommentarer 1

Feilfakturering/kreditnota

En kreditnota er i følge ordboka et bevis på at en kunde har et visst beløp til gode. Selger utsteder en kreditnota dersom det er en feil på en faktura. Feilen kan være at varen har mangler, har feil pris, feil mengde eller lignende. Denne artikkelen vil ta for seg lovkrav, utseende, når en skal/kan […]


1 august 2014
Kategori:
Artikler
Kommentarer 1

Fakturering, hva er lov/ikke lov?

Å fakturere vil si å regne ut eller skrive ut en faktura. En faktura er et dokument som bekrefter et salg for selger og et kjøp hos kjøper. Den bekrefter en handel. Andre ord for faktura kan være regning, giro, e-faktura, auto-giro, kontrakt, salgsdokumentasjon, kjøpsdokumentasjon m.fl. I denne artikkelen vil du få vite hva hensikten […]


15 juli 2014
Kategori:
Artikler
Kommentarer 0

Kort innføring i merverdiavgift

Merverdiavgift er en avgift som staten krever inn på kjøp og salg(omsetning) av varer og tjenester. Avgiften legges til den prisen som selger krever for varen eller tjenester. Inntektene til Staten fra merverdiavgiften anslås til i overkant av 205 mrd. kroner i 2010. Merverdiavgift er en av de mest innbringende inntektene for Staten. Denne artikkelen […]


15 juli 2014
Kategori:
Guider
Hjelp
Kommentarer 0

Kom i gang med fakturaprogrammet

Denne guiden gir deg en gjennomgang av Recondo fakturaprogram og gir deg mulighet til å bli kjent med systemet. Den gir deg også hjelp til å få satt opp systemet korekt slik at det blir enkelt å ta i bruk.


3 januar 2014
Kategori:
Artikler
Kommentarer 0

Betalingsoppfølging

Betalingsoppfølging er et viktig ledd i salgsrutinene i et hvert foretak. Den kan ha følgende rekkefølge; kredittvurdering, salg og innbetaling. Dessverre i noen tilfeller uteblir betalingen, og tiltak må iverksettes. Rutinen kan da for eksempel fortsette med betalingspåminnelse, purring, varsel om inkasso og inkasso. I denne artikkelen vi se på de ulike leddene i rutinene […]