1 august 2014
Kategori:
Artikler
Kommentarer 1

Feilfakturering/kreditnota

En kreditnota er i følge ordboka et bevis på at en kunde har et visst beløp til gode. Selger utsteder en kreditnota dersom det er en feil på en faktura. Feilen kan være at varen har mangler, har feil pris, feil mengde eller lignende. Denne artikkelen vil ta for seg lovkrav, utseende, når en skal/kan kreditere, kan en slette/endre en faktura?

Hvordan skal en kreditnota se ut?

En kreditnota skal nesten se ut slik en faktura gjør. Forskjellen er at det ikke står faktura på den, men kreditnota. Kreditnotaen har heller ikke fakturanummer, men kreditnota-nummer (kreditnota-nummeret er gjerne i samme serie som fakuranummeret). Ellers er det ingen forskjeller. Summen på kreditnotaen vises med positivt fortegn (Hos flere vises den med negativt fortegn). På kreditnotaen bør det henvises til den fakturaen som krediteres/delkrediteres.

Når skal/kan jeg kreditere?

Kreditnotaen bør i utgangspunktet utstedes snarest etter at en er blitt oppmerksom på feilen. Reglene for fakturering gir en frist for utstedelse som er en måned etter levering. Dette kan ikke direkte overføres til frist for utstedelse av kreditnota, men gir en indikasjon.

Kan jeg slette eller endre en faktura?

I henhold til bokføringsloven § 10 om endring av dokumentasjon, har en ikke lov til å endre etter utstedelse. For å endre eller «slette» en faktura, må en utstede en kreditnota som reverserer den opprinnelig fakturaen.

Hvordan lager jeg en kreditnota?

Kreditnota eller endring av tidligere feil kan skje på følgende måter (hentet fra GBS 1 Utstedelse av kreditnota):

  • utstedes kreditnota for den delen som er feil,
  • utstedes en tilleggsfaktura,
  • utstedes en ny faktura samtidig som det utstedes en kreditnota som reverserer den opprinnelige fakturaen, eller
  • foretas en korrigering i senere faktura med tydelig angivelse av hva som er korrigert.

Korriger feilene i den tidligere fakturaene og send kreditnotaene til kunden.

Avslutning

Kreditnotaer benyttes til å korrigere feil i en eller annen form. En hver bedrift sender med ujevne mellomrom ut kreditnotaer til sine kunder. De må inneholde det samme som en faktura, men en bytter ut visse deler og henviser til opprinnelig faktura.

One response on “Feilfakturering/kreditnota

  1. […] Feilfakturering/kreditnota | RecondoEn kreditnota skal nesten se ut slik en faktura gjør. Forskjellen er at det ikke står faktura på den, men kreditnota. … Hvordan lager jeg en kreditnota?GÅ TIL NETTSTEDET! […]

Legg igjen en kommentar