Følgende funksjoner er nå implementert:

 • Produktmodul
  • Opprettelse og redigering av produkter
 • Fakturamodul
  • Opprettelse av faktura
  • Opprettelse av kreditnota
  • Opprettelse/redigering/lagring av fakturautkast
  • Kopering av fakturaer/fakturautkast
 • Kundemodul
  • Opprettelse og redigering av kunde
  • Arvbare kundeinnstillinger
 • Innbetalingsmodul
  • Registrering av innbetalinger på fakturaer/kunder
 • Innstillinger

Registrer konto i dag!