16 februar 2014
Kategori:
Blogg
Kommentarer 0

Ny versjon 0.7.2

Det ble en til versjon for 1.0, versjon 0.7.2 er sluppet. Det jobbes med nå med med versjon 1.0 som vil være vår første offentlige versjon av fakturaprogrammet. Følg med! Denne versjonen har flere små forbedringer. Blant annet ny visning av fakturalister. Også forbedret innbetalingsmodulen til å kunne ta negative nummer (typisk korrigering av feilregistrering) samt kan legge inn kommentar på registrerte innbetalinger

Forbedringer

 • Kunde-vis – Forbedre utprinting av felter
 • Fakturaliste / Kunde-vis – Forbedring av fakturaliste
 • Innbetaling – Kan registrere negativ innbetaling-bank
 • Opprett konto – Villår for Recondo
 • Innlogging / Opprett konto – Kontaktinformasjon for Recondo
 • Mobil – Utlogging
 • Mobil – Teknisk oppgradering
 • Innlogging / Opprett konto – Prisliste
 • Mobil – Sortert kundeliste og produktliste
 • Mobil – Generelt – Forbedre strukturen i skjermbildene
 • Mobil – Forbedre visning av produktliste og kundeliste
 • Mobil – Forbedre visning av kunde (ink link til ring kunde)
 • Innbetaling – Kan legge inn kommentar på innbetalinger
 • Innbetalingsoversikt – Antall dager til/fra forfall
 • Fakturaoppretter – Standard MVA-sats ferdiginnfylt i ruta på produktlinje

Feilrettinger

 • Produkt – Feil ved endring. Kunne ikke lagre.
 • Kunde-oppretter – Går ikke an å sette leveringsadresse til annet enn fakturaadresse
 • Fakturautkast – Forsvinner ikke fra lister etter utfakturering
 • Bug med lagring av kontoinnstillinger (affekterte blant annet enhetspris inkl. MVA/eks. MVA på fakturautkast

Legg igjen en kommentar