16 desember 2012
Kategori:
Blogg
Kommentarer 0

Forbedringer i versjon 0.5.5

Forbedringer

 • Faktura, fakturautkast, kunde og produkt – Mulighet for melding per faktura/utkast/kunde/produkt (legge inn, endre, slette)

Mindre forbedringer

 • Forbedret utskriftsvennlighet
 • Produktoversikt – Lagt til kolonne for enhet
 • Produktsalgsrapport – Standard er satt til tomt dato-felt hvis man går rett til rapport
 • Produktsalgsrapport – Filtrering på produkt og summering av kolonner
 • Fakturaopprettelse – «Hvis kontant-faktura: registrer innbetaling» er standard på
 • Visning av versjonsliste og innhold i versjonene
 • Mindre ytelsesforbedring – Leveranse av CSS-filer

Feilrettinger

 • Tooltip i vanlig endringsskjema er rettet på
 • Fakturaopprettelse – Ved registrer innbetaling ved opprettelse – Innbetalingstidspunktet settes til fakturadato (tidligere ble det satt til nåværende dato)
 • Fakturaopprettelse – Ved registrer innbetaling ved opprettelse – Rettet visningsfeil i betalingsinformasjon før opprettelse
 • Fakturaopprettelse – Rettet feil ved utregning av fakturadato/forfallsdato på klient-side (ved opprettelse ble det korrekt)
 • Fakturaopprettelse – Mulig å legge inn linjeskift i fakturamelding
 • Fakturautkastliste – Rettet feil ved visning

Legg igjen en kommentar